English to Azerbaijani Meaning of make - etmək


Make :
etmək

etmək, işləmək, praktika, ürkmek, qurmaq, uydurmaq, yaratmaq, sikkə, hazırlamaq, qoy, qoymaq, dəst, yer, qaldırmaq, lyuk, hazır, təchiz etmək, Blueprint, up hazır, tikmək, forma, təşkil, nail olmaq, qazanmaq, əldə etmek, mənfəət, bəstələmək, çəkmək, yazmaq, gəlir, almaq, çatmaq, çıxmaq, getmək, qədər səbəb, kurort, yola, yerinə yetirmək, doldurmaq, tam, yaxşı etmək, çıxış, sona yetirmək, doğurmaq, səbəb, meydana gətirmək, dəfə, müalicə etmək, davranmaq, akt, məşğul, səfər, seyahat etmek, müəyyən, yol almaq, düşmək, məhsul, istehsal, təbliğ etmək, kürü, bağlamaq, nəticə çıxarmaq, EDUC, çıxartmaq, əldə, keçmək, birlikdə getmək, birlikdə almaq, önə doğru irəlilə, irəli get, işə, gəmiyə, tanıtmaq, içəri gətir, açılışını, institut, başlamaq, kif, inkişaf, həyata keçirmək, zəruri, düşünmək, ətraflı fikirləşmək, silmək, dəb, iş, Sürmək, hərəkət, tranzit, rəqəm, uyğunlaşdırılması, görünüş, struktur, formalaşma, kompozisiya, sinif, kateqoriya, qrup, silsilə, cür, rəng, Tikinti, bina, edilməsi, quraşdırma, keçirtmək, idarə, bişirmək

etməkmarkalardeğiştirmekunmakes
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of make in English
Noun(1) a recognizable kind(2) the act of mixing cards haphazardly
Verb(1) engage in(2) give certain properties to something(3) make or cause to be or to become(4) cause to do; cause to act in a specified manner(5) give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally(6) create or manufacture a man-made product(7) make, formulate, or derive in the mind(8) compel or make somebody or something to act in a certain way(9) create by artistic means(10) earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages(11) create or design, often in a certain way(12) to compose or represent(13) reach a goal(14) be or be capable of being changed or made into(15) make by shaping or bringing together constituents(16) perform or carry out
Examples of make in English
(1) I find the flesh of the sweet potato makes a lovely smooth gnocchi so I often make this dish for supper.(2) his alleged quest to make it with the world's most attractive women(3) How kind of you to take the trouble to write and make such a tempting invite.(4) Only thing is, we now have to get back to Wimbledon to pick up the car to make a 1pm lunch date in Folkestone!(5) these dogs seldom make the news(6) Business is so good that Yuen and her partner have to make trips twice a week to bring in new stock.(7) make a list of all the points you can think of(8) How many are there? I make it sixteen(9) this will make a real mess of your work(10) decorative features make brickwork more interesting(11) don't forget to make your bed!(12) they didn't always make it on time(13) According the comments, I don't know how to make a bed properly.(14) The match was so much enjoyed by all concerned that it was unanimously agreed to make this the first of a regular series.(15) It usually takes at least two or three people to order enough dishes to make a good Chinese meal.(16) to make sb angry
Related Phrases of make
(1) make sure ::
əmin olmaq
(2) make love ::
sevgi etmək
(3) make out ::
ayırd etmək
(4) make sense ::
mənada
(5) make a wish ::
bir arzu etmək
(6) make it ::
bunu etmək
(7) make money ::
pul qazanmaq
(8) make the bed ::
yatağı hazırlamaq
(9) make friends ::
dostlaşmaq
Synonyms
Noun
1. brand ::
marka
2. character ::
character
3. shuffle ::
sürümək
Verb
4. construct ::
tikmək
5. force ::
güc
6. cause ::
səbəb
7. perform ::
çıxış
8. appoint ::
təyin etmək
9. formulate ::
formalaşdırmaq
10. perpetrate ::
perpetrate
11. acquire ::
əldə etmek
12. prepare ::
hazırlamaq
13. reach ::
çatmaq
14. utter ::
irad
15. be ::
olmaq
16. gain a place in ::
bir yer əldə
17. catch ::
tutmaq
18. do ::
etmək
19. name ::
ad
20. produce ::
istehsal
22. create ::
yaratmaq
23. build ::
qurmaq
24. draw ::
çəkmək
25. get ::
almaq
26. take ::
almaq
27. clear ::
aydın
28. give ::
vermək
29. defecate ::
qığlamaq
30. score ::
hesab
31. work ::
32. stimulate ::
stimullaşdırmaq
33. establish ::
yaratmaq
34. arrive at ::
gəlmək
35. form ::
forma
37. fix ::
fix
38. relieve oneself ::
özünü azad
Antonyms
1. dismantle ::
sökmək
2. dismember ::
ayırmaq
3. strike ::
tətil
Different Forms
make, makes, unmake, unmakes
Word Example from TV Shows
You will make kings rise and fall.

You will MAKE kings rise and fall.

Game of Thrones Season 3, Episode 6

If you're trying to make space on the DVR...

If you're trying to MAKE space on the DVR...

The Big Bang Theory Season 6, Episode 21

We're not going to make it.

We're not going to MAKE it.

Game of Thrones Season 4, Episode 10

...you can have a spirited debate,
yet still care for, even make love...

...you can have a spirited debate, yet still care for, even MAKE love...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

Well, I didn't make it worse.

Well, I didn't MAKE it worse.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

English to Azerbaijani Dictionary: make

Meaning and definitions of make, translation in Azerbaijani language for make with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of make in Azerbaijani and in English language.

Tags for the entry 'make'

What make means in Azerbaijani, make meaning in Azerbaijani, make definition, examples and pronunciation of make in Azerbaijani language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History